اطلاعاتی که در هنگام خرید در سایت ایران کاندوم وارد کرده‌اید صرفا برای خرید و تحویل مرسوله برای شما استفاده میشود و ایران کاندوم هیچگونه استفاده دیگری از آن به عمل نمی‌آورد.